PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest Human Design?
 • Typy osobowościowe wg. Human Design
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o Human Design
 • Human Design w relacjach interpersonalnych w zespołach roboczych
 • Zmiana mentalna i świadomościowa we współpracy zdalnej zespołów roboczych
 • Narzędzia współpracy zespołowej, oparte na Human Design
 • Komplementarne projekty BRI – Synergiczne Modele Współpracy Dynamicznej
 • Wirtualne Zespoły Integralne (VIT) – nowoczesne narzędzie kreatywnej pracy zespołowej
 • Dynamiczna zmiana strategii i modelu biznesowego „Dynamic Business Transformation” (BDT)
 • Maksymalizacja efektywności dzięki Human Design – rozwiązania do automatyzacji
 • Balansowanie życia osobistego i zawodowego dzięki Human Design
 • Zarządzanie swoją energią w oparciu o Human Design.
 • Zastosowanie technologii Human Design dla świadomego tworzenia narzędzi marketingowych